POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( określane jako “RODO”,”ORODO” lub “Ogólne rozporządzenie
o Ochronie Danych “).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zdrowydyskont Dariusz Czarny, NIP: 7941825564, Adres: ul Łąkowa 3 Przeworsk, w celach marketingowych.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody,
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi
danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.